Genealogie

Op deze pagina vind je een uitleg over genealogie in het algemeen en aansluitend downloadbare PDF- bestanden met een overzicht van alle Familienamen in de genealogie (voornamelijk Zelvelder, Zellfelder (de Duitse tak), en andere familieleden die ik kon vinden in o.a. Amerika, Australiƫ en Frankrijk. Kent U nog Zelvelders/Zellfelders die ik niet heb genoemd op deze site? Mail me dan vooral (e-mail niet op deze site ivm robots: maar Dick at zelvelder punt com doet het prima)

De stamboom van de familie Zelvelder

Waarom heb ik die stamboom uitgezocht? Ach, laten we het er maar op houden dat alle genealogen (stamboom onderzoekers) gewoon nieuwsgierig zijn. Wellicht kan ik dit het beste uitleggen als ik vertel hoe ik zelf in deze hobby verzeild ben geraakt. Mijn naam is Dirk Willem Zelvelder (Dirk naar mijn opa en Willem naar mijn vader) en gezien mijn buitenissige achternaam vroegen sommige mensen wel eens waar die naam vandaan kwam. Zonder blikken of blozen zei mijn vader altijd: 'van Russische graven en Italiaanse struikrovers!'. Dat had hij altijd gehoord en het klinkt aardig, dus waarom niet? Totdat hij op zekere dag door mijn jongste zusje werd geattendeerd op een overlijdensadvertentie van een vrouw met de meisjesnaam Zelvelder. Mijn vader vond dat erg interessant, maar vond het niet kies op dat moment er achterheen te bellen. Twee jaar later vond hij die advertentie weer eens terug en besloot erachter aan te bellen. De echtgenoot van de overleden Zelvelder was hem zeer ter wille en stuurde hem een stukje toe van de voorouders van zijn overleden vrouw, allemaal slagers in Krommenie. Mijn vader stuurde dit nieuws rond in de familie en we vonden het allemaal wel grappig en daar bleef het bij. Totdat ik via mijn vrouw werd gewezen op een advertentie waarin het Centraal Bureau voor de Genealogie (CBG) in Den Haag aankondigde een cursus te geven voor beginnende genealogen. Ik las het een en ander en het leek me erg interessant om uit te zoeken wie nou toch die andere tak Zelvelders waren en in hoeverre die familie waren. En zo ben ik op het pad van de genealogie of stamboomkunde gekomen.

Wat doet een genealoog (stamboom onderzoeker)?

Een genealoog is vooral veel tijd kwijt met het zoeken in en naar archieven en het vastleggen van de gegevens die hij heeft gevonden. Meestal begint de genealoog eerst met het uitzoeken van zijn voorouders met dezelfde achternaam (in mijn geval: alle ZELVELDERs). We noemen dat een stamreeks, dit is een korte reeks van generaties, waarbij steeds alleen de vader wordt weergegeven (in mijn geval:ikzelf, mijn vader, mijn opa, diens vader, diens vader, etc.). Zodra de oudste voorouder is gevonden, dan begint meestal het zoeken van alle personen met die achternaam die ooit hebben geleefd en nog leven. Een dergelijk genealogisch onderzoek noemen we in vaktermen 'een genealogie in engere zin' of kortweg 'een genealogie'. Een genealogie is vooral gericht op de achternaam en dat betekent dat het nageslacht van dochters vaak niet wordt uitgezocht (die heten immers geen ZELVELDER). Als een genealoog dit eenmaal heeft uitgezocht en alle mensen met die achternaam (die familie zijn) heeft gevonden, dan komt vaak het moment (ook bij mij) waarop hij ook graag wil weten wat er met alle dochters is gebeurd. Vanaf het oudst bekende echtpaar zoekt de genealoog dan vaak het complete nageslacht na. (in mijn geval: Het oudste ZELLFELDER-paar is afkomstig uit 1660 en ik ben nog steeds bezig alle nazaten van dat gezin uit te zoeken). Een volledige beschrijving van alle nazaten van een gezin of persoon, noemen we een parenteel. De parenteel en de genealogie gaan sterk uit van een ouderpaar of persoon in het verleden en werken zich dan een weg naar het heden toe. Daarnaast is er ook een vorm van genealogie die van het heden naar het verleden zoekt en dat is de kwartierstaat. De kwartierstaat is een genealogisch onderzoek waarbij wordt gezocht naar alle voorouders van een persoon; in mijn geval ben ik uitgegaan van mijn dochters, zodat ook de voorouders van mijn vrouw worden meegenomen in het onderzoek. Van de betreffende persoon wordt de vader en moeder gezocht en van die vader en moeder worden ook weer de vader en moeder gezocht, enz. Als je op die manier tot en met je overgrootouders hebt verzameld, praat je al over 15 mensen (jezelf, je ouders(2), je grootouders(4) en je overgrootouders(8)). De volgende generatie bestaat uit 16 mensen, dan uit 32 en dan uit 64, etc. Voor de kwartierstaat is daarom een simpele nummering bedacht: de persoon waar het mee begint is nummer 1, zijn vader nummer 2 en moeder nummer 3. Voor elke volgende generatie geldt dat de vader het dubbele nummer krijgt van zijn zoon/dochter en de moeder dat nummer plus 1 (dus opa wordt nummer 4; 2 maal het nummer van de vader, en oma wordt nummer 5). Al met al wordt de volgorde dan: 1 persoon, 2 vader, 3 moeder, 4 opa van vaders kant, 5 oma van vaders kant, 6 opa van moeders kant, 7 oma van moeders kant, 8 overgrootvader van vaders vaders kant, etc.. Omdat de nummering elke generatie verdubbelt (en een generatie gemiddeld 25 jaar duurt), kan het nummer met een paar generaties snel oplopen (mijn hoogste nummer is 394376, iemand geboren rond 1600) Hier wilde ik het bij laten voor wat de theoretische kant van genealogie betreft. Hieronder vindt U de parenteel van de stamvader van de ZELVELDERs en de kwartierstaat van mijn dochters. Tenslotte nog een index op achternaam (handig voor collega-genealogen) en wat andere gegevens en/of hulpmiddelen waar ik gebruik van heb gemaakt.

Parenteel Leonhard Sellfelder

Kwartierstaat AE&GY Zelvelder